• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg


els últims vídeos

 • UN RECORRIDO POR LA CASA MÉXICO EN BARCELONA, MEXCAT.
 • Sant Jordi stop motion 2014
 • Declaració del President Mas 08-04-2014
 • Les comunitats musulmanes ho tenen tot a punt per inaugurar la nova mesquita
 • 5 February Youm e Yakjehti Kashmir 2014 in Nous Catalan Foundation Barcelona Spain
 • Lo que Susana Diaz no quiere oir: Catalanes de Andalucía
 • MEXCAT INAUGURACIÓN DE CASA MÉXICO
 • Impulsen plans de convivència a El Raval, Nou Barris i El Clot
 • 18 December Imigrants Day Barcelona Spain GEO
 • Migranti spogliati nudi e "disinfestati" nel centro di accoglienza di Lampedusa
 • Catalunya mestissa

entra

Registra’t per poder comen­tar

Subscriu-​te a nous​cata​lans​.cat
Subscriu-​te al nos­tre but­l­letí diari. Reb al teu cor­reu totes les notí­cies de nous​cata​lans​.cat!


Accepta HTML?
catchmerefresh

Joomla Exten­sions pow­ered by Joobi

agenda

Diven­dres, 18 de Abril
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dil­luns, 21 de Abril
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dimarts, 22 de Abril
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dime­cres, 23 de Abril
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dijous, 24 de Abril
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Diven­dres, 25 de Abril
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dil­luns, 28 de Abril
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dimarts, 29 de Abril
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dime­cres, 30 de Abril
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dijous, 01 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Diven­dres, 02 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dil­luns, 05 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dimarts, 06 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dime­cres, 07 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dijous, 08 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Diven­dres, 09 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dil­luns, 12 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dimarts, 13 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dime­cres, 14 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dijous, 15 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Diven­dres, 16 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dil­luns, 19 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dimarts, 20 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dime­cres, 21 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dijous, 22 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Diven­dres, 23 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dil­luns, 26 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dimarts, 27 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dime­cres, 28 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dijous, 29 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM

el twit­ter

el face­book

Fun­dació Nous Catalans
“Nue­va­mente por nues­tra tierra: Barcelona per Xile" en sol­i­dar­i­tat amb els damni­fi­cats de l’incendi de Val­paraiso http://​goo​.gl/​3​c​b​H​k​P
'Nuevamente por nuestra tierra: Barcelona per Xile' en solidaritat amb els damnificats de...
“Nue­va­mente por nues­tra tierra: Barcelona per Xile" en sol­i­dar­i­tat amb els damni­fi­cats de…
nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Dijous 17 de Abril 17:56
Fun­dació Nous Catalans
L’Eurocambra amplia els con­trols als tre­bal­ladors desplaçats dins de la UE per pre­venir abu­sos. http://​goo​.gl/​3​k​L​h​A​2
Dijous 17 de Abril 17:55
Fun­dació Nous Catalans
“La ver­dad sobre la inde­pen­den­cia de Catalunya" dirigit als més de 23.000 domini­cans cata­lans /​/​/​pub­li­cat avui, dijous dia 17 d’abril a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​e​s​p​a​i​s​/​10​-​e​s​p​a​i​-​l​a​t​i​n​o​/​7928​-​l​a​-​v​e​r​d​a​d​-​s​o​b​r​e​-​l​a​-​i​n​d​e​p​e​n​d​e​n​c​i​a​-​d​e​-​c​a​t​a​l​u​n​y​a​-​d​i​r​i​g​i​t​-​a​l​s​-​m​e​s​-​d​e​-​23000-dominicans-catalans.html
Dijous 17 de Abril 12:06
Fun­dació Nous Catalans
Elec­cions pres­i­den­cials a Algèria: els alge­ri­ans res­i­dents a Barcelona voten al nou con­so­lat /​/​/​pub­li­cat avui, dijous dia 17 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​m​o​n​/​7929​-​e​l​e​c​c​i​o​n​s​-​p​r​e​s​i​d​e​n​c​i​a​l​s​-​a​-​a​l​g​e​r​i​a​-​e​l​s​-​a​l​g​e​r​i​a​n​s​-​r​e​s​i​d​e​n​t​s​-​a​-​b​a​r​c​e​l​o​n​a​-​v​o​t​e​n​-​a​l​-​n​o​u​-​c​o​n​s​o​l​a​t​.​h​t​m​l
Dijous 17 de Abril 12:00
Fun­dació Nous Catalans
Elec­cions pres­i­den­cials a Algèria: els alge­ri­ans res­i­dents a Barcelona voten al nou con­so­lat /​/​/​pub­li­cat avui, dijous dia 17 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​m​o​n​/​7929​-​e​l​e​c​c​i​o​n​s​-​p​r​e​s​i​d​e​n​c​i​a​l​s​-​a​-​a​l​g​e​r​i​a​-​e​l​s​-​a​l​g​e​r​i​a​n​s​-​r​e​s​i​d​e​n​t​s​-​a​-​b​a​r​c​e​l​o​n​a​-​v​o​t​e​n​-​a​l​-​n​o​u​-​c​o​n​s​o​l​a​t​.​h​t​m​l
Dijous 17 de Abril 11:49
Fun­dació Nous Catalans
El diu­menge 27 d’abril: Gran Fes­ti­val sol­i­dari “Barcelona per Xile" a Barcelona /​/​/​pub­li­cat avui, dime­cres dia 16 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​n​t​i​t​a​t​s​/​7927​-​e​l​-​d​i​u​m​e​n​g​e​-​27​-​d​-​a​b​r​i​l​-​g​r​a​n​-​f​e​s​t​i​v​a​l​-​s​o​l​i​d​a​r​i​-​b​a​r​c​e​l​o​n​a​-​p​e​r​-​x​i​l​e​-​a​-​b​a​r​c​e​l​o​n​a​.​h​t​m​l
Dime­cres 16 de Abril 10:41
Fun­dació Nous Catalans
Ahora los argenti­nos, codo a codo con los naci­dos en esta tierra, esta­mos lla­ma­dos a par­tic­i­par en el pro­ceso que lle­vará a Cataluña hacia su inde­pen­den­cia /​/​/​pub­li­cat avui, dime­cres dia 16 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​7926​-​a​h​o​r​a​-​l​o​s​-​a​r​g​e​n​t​i​n​o​s​-​c​o​d​o​-​a​-​c​o​d​o​-​c​o​n​-​l​o​s​-​n​a​c​i​d​o​s​-​e​n​-​e​s​t​a​-​t​i​e​r​r​a​-​e​s​t​a​m​o​s​-​l​l​a​m​a​d​o​s​-​a​-​p​a​r​t​i​c​i​p​a​r​-​e​n​-​e​l​-​p​r​o​c​e​s​o​-​q​u​e​-​l​l​e​v​a​r​a​-​a​-​c​a​t​a​l​u​n​a​-​h​a​c​i​a​-​s​u​-​i​n​d​e​p​e​n​d​e​n​c​i​a​.​h​t​m​l
Dime­cres 16 de Abril 10:38
Fun­dació Nous Catalans
Espanya i els seus socis mediter­ra­nis a la UE deba­tran aquest dime­cres a Ala­cant com afrontar la immi­gració /​/​/​pub­li­cat avui, dime­cres dia 16 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​g​o​v​e​r​n​s​/​e​s​t​a​t​-​e​s​p​a​n​y​o​l​/​7924​-​e​s​p​a​n​y​a​-​i​-​e​l​s​-​s​e​u​s​-​s​o​c​i​s​-​m​e​d​i​t​e​r​r​a​n​i​s​-​a​-​l​a​-​u​e​-​d​e​b​a​t​r​a​n​-​a​q​u​e​s​t​-​d​i​m​e​c​r​e​s​-​a​-​a​l​a​c​a​n​t​-​c​o​m​-​a​f​r​o​n​t​a​r​-​l​a​-​i​m​m​i​g​r​a​c​i​o​.​h​t​m​l
Dime­cres 16 de Abril 10:34
Fun­dació Nous Catalans
Jean­nette Rodriguez: música al servei de la con­vivèn­cia i de la inte­gració /​/​/​pub­li­cat avui, dime­cres dia 16 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​e​s​p​a​i​s​/​10​-​e​s​p​a​i​-​l​a​t​i​n​o​/​7925​-​j​e​a​n​n​e​t​t​e​-​r​o​d​r​i​g​u​e​z​-​m​u​s​i​c​a​-​a​l​-​s​e​r​v​e​i​-​d​e​-​l​a​-​c​o​n​v​i​v​e​n​c​i​a​-​i​-​d​e​-​l​a​-​i​n​t​e​g​r​a​c​i​o​.​h​t​m​l
Dime­cres 16 de Abril 10:27
Fun­dació Nous Catalans
"Es fa el que es pot en els…" on their own photo.
Dime­cres 16 de Abril 10:20
Fun­dació Nous Catalans
La Gen­er­al­i­tat de Catalunya coor­dina el lli­u­ra­ment d’una ambulàn­cia a la República del Mali /​/​/​pub­li­cat avui, dimarts dia 15 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​g​o​v​e​r​n​s​/​c​a​t​a​l​u​n​y​a​/​7923​-​l​a​-​g​e​n​e​r​a​l​i​t​a​t​-​d​e​-​c​a​t​a​l​u​n​y​a​-​c​o​o​r​d​i​n​a​-​e​l​-​l​l​i​u​r​a​m​e​n​t​-​d​-​u​n​a​-​a​m​b​u​l​a​n​c​i​a​-​a​-​l​a​-​r​e​p​u​b​l​i​c​a​-​d​e​l​-​m​a​l​i​.​h​t​m​l
Dimarts 15 de Abril 15:01
Fun­dació Nous Catalans
“He caigut dos cops a mans de les màfies” /​/​/​pub­li­cat avui, dimarts dia 15 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​o​c​i​e​t​a​t​/​d​r​e​t​s​-​h​u​m​a​n​s​/​7922​-​h​e​-​c​a​i​g​u​t​-​d​o​s​-​c​o​p​s​-​a​-​m​a​n​s​-​d​e​-​l​e​s​-​m​a​f​i​e​s​.​h​t​m​l
Dimarts 15 de Abril 11:29
Fun­dació Nous Catalans
Un altre nyap de la “marca España": “L’Estat falla en iden­ti­ficar víc­times de tràfic nige­ri­anes, les deporta i tor­nen a caure en la xarxa, segons un informe" /​/​/​pub­li­cat avui, dimarts dia 15 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​g​o​v​e​r​n​s​/​e​s​t​a​t​-​e​s​p​a​n​y​o​l​/​7921​-​u​n​-​a​l​t​r​e​-​n​y​a​p​-​d​e​-​l​a​-​m​a​r​c​a​-​e​s​p​a​n​a​-​e​s​p​a​n​y​a​-​f​a​l​l​a​-​e​n​-​i​d​e​n​t​i​f​i​c​a​r​-​v​i​c​t​i​m​e​s​-​d​e​-​t​r​a​f​i​c​-​n​i​g​e​r​i​a​n​e​s​-​l​e​s​-​d​e​p​o​r​t​a​-​i​-​t​o​r​n​e​n​-​a​-​c​a​u​r​e​-​e​n​-​l​a​-​x​a​r​x​a​-​s​e​g​o​n​s​-​u​n​-​i​n​f​o​r​m​e​.​h​t​m​l
Dimarts 15 de Abril 10:39
Fun­dació Nous Catalans
La immi­gració ja dis­min­ueix a gairebé totes les comar­ques /​/​pub­li­cat avui, dimarts dia 15 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​n​o​t​i​c​i​e​s​/​7920​-​l​a​-​i​m​m​i​g​r​a​c​i​o​-​j​a​-​d​i​s​m​i​n​u​e​i​x​-​a​-​g​a​i​r​e​b​e​-​t​o​t​e​s​-​l​e​s​-​c​o​m​a​r​q​u​e​s​.​h​t​m​l
Dimarts 15 de Abril 09:51
Fun­dació Nous Catalans
DëGUë DJI CI INDE­PEN­DENSU CATALU­NIA La ver­i­tat sobre la inde­pendèn­cia de Catalunya en wòlof /​/​pub­li­cat avui, dimarts dia 15 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​7919​-​d​e​g​u​e​-​d​j​i​-​c​i​-​i​n​d​e​p​e​n​d​e​n​s​u​-​c​a​t​a​l​u​n​i​a​-​l​a​-​v​e​r​i​t​a​t​-​s​o​b​r​e​-​l​a​-​i​n​d​e​p​e​n​d​e​n​c​i​a​-​d​e​-​c​a​t​a​l​u​n​y​a​-​e​n​-​w​o​l​o​f​.​h​t​m​l
Dimarts 15 de Abril 09:35
Joan Fer­rer Frigola
8 abril. I ara què?
8 abril. I ara què?
www​.8tv​.cat
Dimarts el Con­grés va dir que no autoritza la Gen­er­al­i­tat a con­vo­car la con­sulta del 9-​N.
Dil­luns 14 de Abril 16:30
Fun­dació Nous Catalans
Amin Baghar, un ter­rassenc molt com­pro­mès amb Catalunya /​/​pub­li­cat avui, dil­luns dia 14 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​e​s​p​a​i​s​/​e​s​p​a​i​-​c​a​t​m​a​r​r​o​q​u​i​/​7918​-​a​m​i​n​-​b​a​g​h​a​r​-​u​n​-​t​e​r​r​a​s​s​e​n​c​-​m​o​l​t​-​c​o​m​p​r​o​m​e​s​-​a​m​b​-​c​a​t​a​l​u​n​y​a​.​h​t​m​l
Dil­luns 14 de Abril 16:15
Fun­dació Nous Catalans
Alarma als Estats Units pel nom­bre ele­vat d’expulsions d’immigrants sense haver comès cap delicte. La Reforma de la Immi­gració, està encallada /​/​pub­li­cat avui, dil­luns dia 14 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​m​o​n​/​7916​-​a​l​a​r​m​a​-​a​l​s​-​e​s​t​a​t​s​-​u​n​i​t​s​-​p​e​l​-​n​o​m​b​r​e​-​e​l​e​v​a​t​-​d​-​e​x​p​u​l​s​i​o​n​s​-​d​-​i​m​m​i​g​r​a​n​t​s​-​s​e​n​s​e​-​h​a​v​e​r​-​c​o​m​e​s​-​c​a​p​-​d​e​l​i​c​t​e​-​l​a​-​r​e​f​o​r​m​a​-​d​e​-​l​a​-​i​m​m​i​g​r​a​c​i​o​-​e​s​t​a​-​e​n​c​a​l​l​a​d​a​.​h​t​m​l
Dil­luns 14 de Abril 11:16
Fun­dació Nous Catalans
L’advocacia urgeix mesures davant retards en la tramitació de la nacional­i­tat /​/​pub­li­cat avui, dil­luns dia 14 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​n​o​t​i​c​i​e​s​/​7917​-​l​-​a​d​v​o​c​a​c​i​a​-​u​r​g​e​i​x​-​m​e​s​u​r​e​s​-​d​a​v​a​n​t​-​r​e​t​a​r​d​s​-​e​n​-​l​a​-​t​r​a​m​i​t​a​c​i​o​-​d​e​-​l​a​-​n​a​c​i​o​n​a​l​i​t​a​t​.​h​t​m​l
Dil­luns 14 de Abril 11:14
Fun­dació Nous Catalans
Vídeo de pre­sentació de la Casa Mèxic Barcelona /​/​pub­li­cat avui, dil­luns dia 14 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​n​t​i​t​a​t​s​/​7915​-​v​i​d​e​o​-​d​e​-​p​r​e​s​e​n​t​a​c​i​o​-​d​e​-​l​a​-​c​a​s​a​-​m​e​x​i​c​-​b​a​r​c​e​l​o​n​a​.​h​t​m​l
Dil­luns 14 de Abril 11:11
Fun­dació Nous Catalans
كن عمليا. فكر في أولادك. دافع عن استقلال كطلونيا Argu­men­tari sobre l’estat propi pels cata­lans d’origen tunisià pub­li­cat avui, dil­luns dia 14 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​79142014-​0414-​0941-25.html
Dil­luns 14 de Abril 10:23
Fun­dació Nous Catalans
Xavier Bosch als moldaus, que inau­gu­raven Con­so­lat: “Vos­altres vau tenir molt clar que les nacions històriques neces­sitem un estat i els cata­lans cada dia també ho tenen més assumit” /​/​/​pub­li­cat ahir, diu­menge dia 13 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​o​c​i​e​t​a​t​/​7913​-​x​a​v​i​e​r​-​b​o​s​c​h​-​a​l​s​-​m​o​l​d​a​u​s​-​q​u​e​-​i​n​a​u​g​u​r​a​v​e​n​-​c​o​n​s​o​l​a​t​-​v​o​s​a​l​t​r​e​s​-​v​a​u​-​t​e​n​i​r​-​m​o​l​t​-​c​l​a​r​-​q​u​e​-​l​e​s​-​n​a​c​i​o​n​s​-​h​i​s​t​o​r​i​q​u​e​s​-​n​e​c​e​s​s​i​t​e​m​-​u​n​-​e​s​t​a​t​-​i​-​e​l​s​-​c​a​t​a​l​a​n​s​-​c​a​d​a​-​d​i​a​-​t​a​m​b​e​-​h​o​-​t​e​n​e​n​-​m​e​s​-​a​s​s​u​m​i​t​.​h​t​m​l
Dil­luns 14 de Abril 09:14
Fun­dació Nous Catalans
"Acte seguit, el ponent Sabzada…" on their own photo.
Dil­luns 14 de Abril 09:11
Fun­dació Nous Catalans
El pro­fes­sor sufí Sabzada Abdul Qadir Awan: “Un musulmà ha d’integrar-se, estigui on estigui, respec­tar el país d’acollida i les seves lleis" /​/​/​pub­li­cat ahir, diu­menge dia 13 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​e​s​p​a​i​s​/​e​s​p​a​i​-​a​s​i​a​/​7912​-​e​l​-​p​r​o​f​e​s​s​o​r​-​s​u​f​i​-​s​a​b​z​a​d​a​-​a​b​d​u​l​-​q​a​d​i​r​-​a​w​a​n​-​u​n​-​m​u​s​u​l​m​a​-​h​a​-​d​-​i​n​t​e​g​r​a​r​-​s​e​-​e​s​t​i​g​u​i​-​o​n​-​e​s​t​i​g​u​i​-​r​e​s​p​e​c​t​a​r​-​e​l​-​p​a​i​s​-​d​-​a​c​o​l​l​i​d​a​-​i​-​l​e​s​-​s​e​v​e​s​-​l​l​e​i​s​.​h​t​m​l
Dil­luns 14 de Abril 09:10
Fun­dació Nous Catalans
El Sant Andreu Cricket Club juga a les antigues casernes /​/​/​pub­li­cat ahir, diu­menge 13 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​s​p​o​r​t​s​/​c​r​i​q​u​e​t​/​7911​-​e​l​-​s​a​n​t​-​a​n​d​r​e​u​-​c​r​i​c​k​e​t​-​c​l​u​b​-​j​u​g​a​-​a​-​l​e​s​-​a​n​t​i​g​u​e​s​-​c​a​s​e​r​n​e​s​.​h​t​m​l
Dil­luns 14 de Abril 09:06
Joan Fer­rer Frigola
Singulars, declaració de la independència
Sin­gu­lars, declaració de la independència
Frag­ment del pro­grama Sin­gu­lars on Car­les Boix explica quins pas­sos calen per fer una declaració de la independència
Diu­menge 13 de Abril 19:46
Joan Fer­rer Frigola
El dret d'audoterminació
El dret d’audoterminació
Repro­duc­ció del pro­grama Sin­gu­lars del canal33 on el cat­e­dràtic Car­les Boix ens parla del dret a l’autodeterminació.
Diu­menge 13 de Abril 19:34
Fun­dació Nous Catalans
Es prepara ajut human­i­tari de Catalunya a Guinea Conakry per l’epidèmia del virus Ebola /​/​/​pub­li­cat avui diss­abte, dia 12 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​e​s​p​a​i​s​/​e​s​p​a​i​-​a​f​r​o​c​a​t​a​l​a​/​7910​-​e​s​-​p​r​e​p​a​r​a​-​a​j​u​t​-​h​u​m​a​n​i​t​a​r​i​-​d​e​-​c​a​t​a​l​u​n​y​a​-​a​-​g​u​i​n​e​a​-​c​o​n​a​k​r​y​-​p​e​r​-​l​-​e​p​i​d​e​m​i​a​-​d​e​l​-​v​i​r​u​s​-​e​b​o​l​a​.​h​t​m​l
Diss­abte 12 de Abril 12:18
Fun­dació Nous Catalans
La mex­i­cana “Tlatelolco, estiu del 68′ guanya la XX Mostra de Cin­ema Llati­noamer­icà de Catalunya /​/​/​pub­li­cat avui, diss­abte dia 12 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​c​u​l​t​u​r​a​/​7909​-​l​a​-​m​e​x​i​c​a​n​a​-​t​l​a​t​e​l​o​l​c​o​-​e​s​t​i​u​-​d​e​l​-​68​-​g​u​a​n​y​a​-​l​a​-​x​x​-​m​o​s​t​r​a​-​d​e​-​c​i​n​e​m​a​-​l​l​a​t​i​n​o​a​m​e​r​i​c​a​-​d​e​-​c​a​t​a​l​u​n​y​a​.​h​t​m​l
Diss­abte 12 de Abril 12:11
Fun­dació Nous Catalans
Ni Catalunya Kéla a Yèrè damana Dja­mana Ye. Si Catalunya tin­gués el seu propi Estat en Mandinga o Bam­bara /​/​/​pub­li­cat avui, diven­dres dia 11 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​n​o​t​i​c​i​e​s​/​7906​-​n​i​-​c​a​t​a​l​u​n​y​a​-​k​e​l​a​-​a​-​y​e​r​e​-​d​a​m​a​n​a​-​d​j​a​m​a​n​a​-​y​e​-​s​i​-​c​a​t​a​l​u​n​y​a​-​t​i​n​g​u​e​s​-​e​l​-​s​e​u​-​p​r​o​p​i​-​e​s​t​a​t​-​e​n​-​m​a​n​d​i​n​g​a​-​b​a​m​b​a​r​a​.​h​t​m​l
Diven­dres 11 de Abril 14:28
Fun­dació Nous Catalans
SOS Racisme pre­senta l’Informe sobre l’estat del racisme a Catalunya 2013′ /​/​/​pub­li­cat avui, diven­dres dia 11 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​n​t​i​t​a​t​s​/​7907​-​s​o​s​-​r​a​c​i​s​m​e​-​p​r​e​s​e​n​t​a​-​l​-​i​n​f​o​r​m​e​-​s​o​b​r​e​-​l​-​e​s​t​a​t​-​d​e​l​-​r​a​c​i​s​m​e​-​a​-​c​a​t​a​l​u​n​y​a​-​2013​.​h​t​m​l
Diven­dres 11 de Abril 14:21
Fun­dació Nous Catalans
Desar­tic­u­lada una xarxa de mat­ri­mo­nis de con­venièn­cia entre espany­ols i estrangers no reg­u­lar­itzats /​/​/​pub­li­cat avui, diven­dres dia 11 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​o​c​i​e​t​a​t​/​f​a​m​i​l​i​a​/​7908​-​d​e​s​a​r​t​i​c​u​l​a​d​a​-​u​n​a​-​x​a​r​x​a​-​d​e​-​m​a​t​r​i​m​o​n​i​s​-​d​e​-​c​o​n​v​e​n​i​e​n​c​i​a​-​e​n​t​r​e​-​e​s​p​a​n​y​o​l​s​-​i​-​e​s​t​r​a​n​g​e​r​s​-​n​o​-​r​e​g​u​l​a​r​i​t​z​a​t​s​.​h​t​m​l
Diven­dres 11 de Abril 14:16
Fun­dació Nous Catalans
NOK­WARE A ƐWƆ CATALUNYA FAA­HODIE NOMU Argu­men­tari sobre l’Estat propi en Akan, idioma par­lat a Ghana, Costa d’Ivori i Benin /​/​/​pub­li­cat avui, diven­dres dia 11 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​7905​-​n​o​k​w​a​r​e​-​a​-​w​-​c​a​t​a​l​u​n​y​a​-​f​a​a​h​o​d​i​e​-​n​o​m​u​-​a​r​g​u​m​e​n​t​a​r​i​-​s​o​b​r​e​-​l​-​e​s​t​a​t​-​p​r​o​p​i​-​e​n​-​a​k​a​n​-​i​d​i​o​m​a​-​p​a​r​l​a​t​-​a​-​g​h​a​n​a​-​c​o​s​t​a​-​d​-​i​v​o​r​i​-​i​-​b​e​n​i​n​.​h​t​m​l
Diven­dres 11 de Abril 09:32
Fun­dació Nous Catalans
"Pub­li­cat avui, dijous dia 10…" on their own photo.
Dijous 10 de Abril 16:18
Fun­dació Nous Catalans
اگرکاتالونیہ یورپ کی نئی ریاست بنتا ہے۔۔۔ A punt l’argumentari per l’Estat propi en urdú pels cata­lans d’origen paquistanès
Dijous 10 de Abril 16:18
Fun­dació Nous Catalans
L"Associació Algèria — Catalunya" col.laborarà a infor­mar els més de 10.000 cata­lans d’origen algerià sobre la Con­sulta del 9 de novem­bre /​/​/​pub­li­cat avui, dijous dia 10 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​7904​-​l​-​a​s​s​o​c​i​a​c​i​o​-​a​l​g​e​r​i​a​-​c​a​t​a​l​u​n​y​a​-​c​o​l​-​l​a​b​o​r​a​r​a​-​a​-​i​n​f​o​r​m​a​r​-​e​l​s​-​m​e​s​-​d​e​-​10000-catalans-d-origen-algeria-sobre-la-consulta-del-9-de-novembre.html
Dijous 10 de Abril 12:49
Fun­dació Nous Catalans
Mal­grat el no del Con­grés dels Dipu­tats, el procés segueix enda­vant /​/​pub­li­cat avui, dijous 10 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​7901​-​m​a​l​g​r​a​t​-​e​l​-​n​o​-​d​e​l​-​c​o​n​g​r​e​s​-​d​e​l​s​-​d​i​p​u​t​a​t​s​-​e​l​-​p​r​o​c​e​s​-​s​e​g​u​e​i​x​-​e​n​d​a​v​a​n​t​.​h​t​m​l
Dijous 10 de Abril 09:59
Fun­dació Nous Catalans
Els Mossos donen per desar­tic­u­lada la banda llatina Bloods a Catalunya després de la deten­ció de 25 dels seus mem­bres /​/​pub­li­cat avui, dijous 10 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​e​s​p​a​i​s​/​n​c​-​j​o​v​e​s​/​7902​-​e​l​s​-​m​o​s​s​o​s​-​d​o​n​e​n​-​p​e​r​-​d​e​s​a​r​t​i​c​u​l​a​d​a​-​l​a​-​b​a​n​d​a​-​l​l​a​t​i​n​a​-​b​l​o​o​d​s​-​a​-​c​a​t​a​l​u​n​y​a​-​d​e​s​p​r​e​s​-​d​e​-​l​a​-​d​e​t​e​n​c​i​o​-​d​e​-​25​-​d​e​l​s​-​s​e​u​s​-​m​e​m​b​r​e​s​.​h​t​m​l
Dijous 10 de Abril 09:58
Fun­dació Nous Catalans
L’Estat denega els per­misos de residèn­cia a 30 dels immi­grants desal­lot­jats del Poble­nou /​/​pub­li­cat avui, dijous 10 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​g​o​v​e​r​n​s​/​e​s​t​a​t​-​e​s​p​a​n​y​o​l​/​7900​-​l​-​e​s​t​a​t​-​d​e​n​e​g​a​-​e​l​s​-​p​e​r​m​i​s​o​s​-​d​e​-​r​e​s​i​d​e​n​c​i​a​-​a​-​30​-​d​e​l​s​-​i​m​m​i​g​r​a​n​t​s​-​d​e​s​a​l​l​o​t​j​a​t​s​-​d​e​l​-​p​o​b​l​e​n​o​u​.​h​t​m​l
Dijous 10 de Abril 09:57
Fun­dació Nous Catalans
Timeline Photos
Objec­tiu: que els 28.293 cata­lans d’origen peruà coneguin les raons del Sí a la inde­pendèn­cia /​/​pub­li­cat avui, dimarts 8 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​7861​-​o​b​j​e​c​t​i​u​-​q​u​e​-​e​l​s​-​28293-catalans-d-origen-perua-coneguin-les-raons-del-si-a-la-independencia.html — with Perú Con­tem­porá­neo and 11 others.
Dime­cres 09 de Abril 16:23
Fun­dació Nous Catalans
Una peri­odista al servei de la diver­si­tat cul­tural /​/​pub­li­cat avui, dime­cres 9 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​7869​-​u​n​a​-​p​e​r​i​o​d​i​s​t​a​-​a​l​-​s​e​r​v​e​i​-​d​e​-​l​a​-​d​i​v​e​r​s​i​t​a​t​-​c​u​l​t​u​r​a​l​.​h​t​m​l
Dime­cres 09 de Abril 15:10
Fun­dació Nous Catalans
S’amplia l’equip de l’Espai Àsia de la Fun­dació Nous Cata­lans, que tre­balla pel #SÍSÍ a la #Con­sulta del #9N2014 /​/​pub­li­cat avui, dime­cres 9 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​e​s​p​a​i​s​/​e​s​p​a​i​-​a​s​i​a​/​7868​-​s​-​a​m​p​l​i​a​-​l​-​e​q​u​i​p​-​d​e​-​l​-​e​s​p​a​i​-​a​s​i​a​-​d​e​-​l​a​-​f​u​n​d​a​c​i​o​-​n​o​u​s​-​c​a​t​a​l​a​n​s​-​q​u​e​-​t​r​e​b​a​l​l​a​-​p​e​l​-​s​i​s​i​-​a​-​l​a​-​c​o​n​s​u​l​t​a​-​d​e​l​-​9​n​2014​.​h​t​m​l
Dime­cres 09 de Abril 12:18
Fun­dació Nous Catalans
Alcaldes del Baix Segre es mostren pre­ocu­pats per la pos­si­ble arrib­ada mas­siva de tem­por­ers per tre­bal­lar a la fruita /​/​pub­li­cat avui, dime­cres 9 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​m​u​n​i​c​i​p​i​s​/​t​e​r​r​e​s​-​l​l​e​i​d​a​/​7867​-​a​l​c​a​l​d​e​s​-​d​e​l​-​b​a​i​x​-​s​e​g​r​e​-​e​s​-​m​o​s​t​r​e​n​-​p​r​e​o​c​u​p​a​t​s​-​p​e​r​-​l​a​-​p​o​s​s​i​b​l​e​-​a​r​r​i​b​a​d​a​-​m​a​s​s​i​v​a​-​d​e​-​t​e​m​p​o​r​e​r​s​-​p​e​r​-​t​r​e​b​a​l​l​a​r​-​a​-​l​a​-​f​r​u​i​t​a​.​h​t​m​l
Dime­cres 09 de Abril 11:15
Fun­dació Nous Catalans
El jove Mohamed El Amrani, creador de la Xarxa de Con­vivèn­cia de Roses, Premi Fun­dació Prín­cep de Girona Social 2014 /​/​pub­li­cat avui, dime­cres 9 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​m​u​n​i​c​i​p​i​s​/​c​o​m​a​r​q​u​e​s​-​g​i​r​o​n​i​n​e​s​/​7866​-​e​l​-​j​o​v​e​-​m​o​h​a​m​e​d​-​e​l​-​a​m​r​a​n​i​-​c​r​e​a​d​o​r​-​d​e​-​l​a​-​x​a​r​x​a​-​d​e​-​c​o​n​v​i​v​e​n​c​i​a​-​d​e​-​r​o​s​e​s​-​p​r​e​m​i​-​f​u​n​d​a​c​i​o​-​p​r​i​n​c​e​p​-​d​e​-​g​i​r​o​n​a​-​s​o​c​i​a​l​-​2014​.​h​t​m​l
Dime­cres 09 de Abril 11:07
Fun­dació Nous Catalans
Els 51.003 cata­lans d’origen equa­torià també han de conèixer el procés cap a l’Estat propi /​/​pub­li­cat avui, dime­cres 9 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​e​s​p​a​i​s​/​10​-​e​s​p​a​i​-​l​a​t​i​n​o​/​7865​-​e​l​s​-​51003-catalans-d-origen-equatoria-tambe-han-de-coneixer-el-proces.html
Dime­cres 09 de Abril 10:46
Fun­dació Nous Catalans
Els immi­grants del Val­lès denun­cien que triguen 4 anys per acon­seguir cita per ini­ciar els tràmits de nacional­i­tat /​/​pub­li­cat avui, dime­cres 9 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​n​t​i​t​a​t​s​/​7864​-​e​l​s​-​i​m​m​i​g​r​a​n​t​s​-​d​e​l​-​v​a​l​l​e​s​-​d​e​n​u​n​c​i​e​n​-​q​u​e​-​t​r​i​g​u​e​n​-​4​-​a​n​y​s​-​p​e​r​-​a​c​o​n​s​e​g​u​i​r​-​c​i​t​a​-​p​e​r​-​i​n​i​c​i​a​r​-​e​l​s​-​t​r​a​m​i​t​s​-​d​e​-​n​a​c​i​o​n​a​l​i​t​a​t​.​h​t​m​l
Dime­cres 09 de Abril 10:14
Fun­dació Nous Catalans
Reunió de l’Assemblea de la Fun­dació Nous Cata­lans: infor­marem les per­sones immi­grades sobre la #Con­sulta #9N2014 en moltes llengües /​/​pub­li­cat avui, dimarts 8 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​7862​-​r​e​u​n​i​o​-​d​e​-​l​-​a​s​s​e​m​b​l​e​a​-​d​e​-​l​a​-​f​u​n​d​a​c​i​o​-​n​o​u​s​-​c​a​t​a​l​a​n​s​-​i​n​f​o​r​m​a​r​e​m​-​l​e​s​-​p​e​r​s​o​n​e​s​-​i​m​m​i​g​r​a​d​e​s​-​s​o​b​r​e​-​l​a​-​c​o​n​s​u​l​t​a​-​9​n​2014​-​e​n​-​m​o​l​t​e​s​-​l​l​e​n​g​u​e​e​s​.​h​t​m​l
Dimarts 08 de Abril 12:15
Fun­dació Nous Catalans
Objec­tiu: que els 28.293 cata­lans d’origen peruà coneguin les raons del Sí a la inde­pendèn­cia /​/​pub­li­cat avui, dimarts 8 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​7861​-​o​b​j​e​c​t​i​u​-​q​u​e​-​e​l​s​-​28293-catalans-d-origen-perua-coneguin-les-raons-del-si-a-la-independencia.html
Dimarts 08 de Abril 12:01
Fun­dació Nous Catalans
Argu­men­tari pels cata­lans d’origen algerià /​/​pub­li­cat avui, dimarts 8 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​7860​-​a​r​g​u​m​e​n​t​a​r​i​-​p​e​l​s​-​c​a​t​a​l​a​n​s​-​d​-​o​r​i​g​e​n​-​a​r​g​e​l​i​a​.​h​t​m​l
Dimarts 08 de Abril 12:01

altres notí­cies recents

/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-4-abril-jeanette-1-340x255.jpg

Jean­nette Rodriguez: música al servei de la con­vivèn­cia i de…


/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-4-abril-debat-alacant-1-340x255.jpg

Espanya i els seus socis mediter­ra­nis a la UE deba­tran aquest…


/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-4-abril-ambulancia-1-340x255.jpg

La Gen­er­al­i­tat de Catalunya coor­dina el lli­u­ra­ment d’una…


/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-4-abril-caigut-mafies-340x255.jpg

He caigut dos cops a mans de les màfies”


/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-4-abril-trafic-nigerianes-340x255.jpg

Un altre nyap de la “marca España": L’Estat falla en…


/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-4-abril-immigracio-comarques-340x448.jpg

La immi­gració ja dis­min­ueix a gairebé totes les comarques


/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-4-abril-wolof-catalunya-1-340x255.jpg

Dëguë dji ci Inde­pen­densu Catalu­nia La ver­i­tat sobre la…


Amin Baghar, un ter­rassenc molt com­pro­mès amb Catalunya


/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-4-abril-advocacia-1-340x340.jpg

L’advocacia urgeix mesures davant retards en la tramitació de…