• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg


els últims vídeos

 • El projecte d'integració Xeix s'amplia a la comunitat pakistanesa
 • UN RECORRIDO POR LA CASA MÉXICO EN BARCELONA, MEXCAT.
 • Sant Jordi stop motion 2014
 • Declaració del President Mas 08-04-2014
 • Les comunitats musulmanes ho tenen tot a punt per inaugurar la nova mesquita
 • 5 February Youm e Yakjehti Kashmir 2014 in Nous Catalan Foundation Barcelona Spain
 • Lo que Susana Diaz no quiere oir: Catalanes de Andalucía
 • MEXCAT INAUGURACIÓN DE CASA MÉXICO
 • Impulsen plans de convivència a El Raval, Nou Barris i El Clot
 • 18 December Imigrants Day Barcelona Spain GEO
 • Migranti spogliati nudi e "disinfestati" nel centro di accoglienza di Lampedusa
 • Catalunya mestissa

entra

Registra’t per poder comen­tar

Subscriu-​te a nous​cata​lans​.cat
Subscriu-​te al nos­tre but­l­letí diari. Reb al teu cor­reu totes les notí­cies de nous​cata​lans​.cat!


Accepta HTML?
catchmerefresh

Joomla Exten­sions pow­ered by Joobi

agenda

Dime­cres, 23 de Abril
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dijous, 24 de Abril
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Diven­dres, 25 de Abril
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dil­luns, 28 de Abril
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dimarts, 29 de Abril
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dime­cres, 30 de Abril
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dijous, 01 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Diven­dres, 02 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dil­luns, 05 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dimarts, 06 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dime­cres, 07 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dijous, 08 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Diven­dres, 09 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dil­luns, 12 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dimarts, 13 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dime­cres, 14 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dijous, 15 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Diven­dres, 16 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dil­luns, 19 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dimarts, 20 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dime­cres, 21 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dijous, 22 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Diven­dres, 23 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dil­luns, 26 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dimarts, 27 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dime­cres, 28 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dijous, 29 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Diven­dres, 30 de Maig
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dil­luns, 02 de Juny
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM
Dimarts, 03 de Juny
10:00 h.
Mag­a­zine mati­nal "Els nous cata­lans a RKB" a Ràdio Kanal Barcelona, al 106,9 FM

el twit­ter

el face­book

Fun­dació Nous Catalans
Els nous cata­lans es fan seu el Sant Jordi /​/​/​vegeu la crònica del matí d’aquest Sant Jordi del 2014…: http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​7948​-​c​o​m​e​n​c​a​-​l​a​-​d​i​a​d​a​-​d​e​-​s​a​n​t​-​j​o​r​d​i​-​a​m​b​-​l​-​e​s​p​e​r​i​t​-​c​i​v​i​c​-​p​a​c​i​f​i​c​-​i​-​u​n​i​t​a​r​i​-​a​m​b​-​q​u​e​-​c​a​t​a​l​u​n​y​a​-​f​a​-​i​-​f​a​r​a​-​l​e​s​-​c​o​s​e​s​-​c​o​m​-​h​a​-​d​i​t​-​e​l​-​p​r​e​s​i​d​e​n​t​-​a​r​t​u​r​-​m​a​s​-​a​q​u​e​s​t​-​m​a​t​i​.​h​t​m​l
Dime­cres 23 de Abril 15:56
Fun­dació Nous Catalans
El pres­i­dent d’Equador visita, aque­sts dies, Barcelona /​/​/​pub­li­cat avui, dia de Sant Jordi, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​n​t​i​t​a​t​s​/​7949​-​e​l​-​p​r​e​s​i​d​e​n​t​-​d​-​e​q​u​a​d​o​r​-​v​i​s​i​t​a​-​a​q​u​e​s​t​s​-​d​i​e​s​-​b​a​r​c​e​l​o​n​a​.​h​t​m​l
Dime­cres 23 de Abril 15:38
Fun­dació Nous Catalans
Els equips de vol­un­taris de la Fun­dació Nous Cata­lans van omplir de globus amb l’estelada, ahir, les Ram­bles de Barcelona, pero també la Ram­bla de Raval, la plaça de la Vila a Santa Coloma de Gramenet,… i també es van dis­tribuir en molts altres indrets de Catalunya. Es van repar­tir mil­ers i mil­ers d’aquest globus blancs amb l’estelada, sobre­tot entre nens i joves que la deman­even expres­sa­ment i l’exhibien amb orgul.
Dime­cres 23 de Abril 13:46
Fun­dació Nous Catalans
Es van repar­tir més de 1.000 globus, cen­te­nars de desple­gables on s’explica el sig­ni­fi­cat de la diada de Sant Jordi, en català, castellà, àrab, urdú, xinès, anglès, francés, romanès,…etc,; també, cen­te­nars i cen­te­nars de fly­ers en diverses idiomes on s’expliquen els avan­tat­ges d’una Catalunya independent.
Dime­cres 23 de Abril 13:43
Caraus Natalia
Per Fun­da­cio Nous Cata­lans Felic San Jiordi, "Asso­cia­cio Mol­davos en Catalunya"!!!!
Dime­cres 23 de Abril 09:45
Fun­dació Nous Catalans
Comença la diada de Sant Jordi “amb l’esperit cívic, pacífic i uni­tari amb que Catalunya “fa i farà" les coses", com ha dit el pres­i­dent Artur Mas aquest matí /​/​/​pub­li­cat avui, diada de Sant Jordi, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​7948​-​c​o​m​e​n​c​a​-​l​a​-​d​i​a​d​a​-​d​e​-​s​a​n​t​-​j​o​r​d​i​-​a​m​b​-​l​-​e​s​p​e​r​i​t​-​c​i​v​i​c​-​p​a​c​i​f​i​c​-​i​-​u​n​i​t​a​r​i​-​a​m​b​-​q​u​e​-​c​a​t​a​l​u​n​y​a​-​f​a​-​i​-​f​a​r​a​-​l​e​s​-​c​o​s​e​s​-​c​o​m​-​h​a​-​d​i​t​-​e​l​-​p​r​e​s​i​d​e​n​t​-​a​r​t​u​r​-​m​a​s​-​a​q​u​e​s​t​-​m​a​t​i​.​h​t​m​l
Dime­cres 23 de Abril 09:43
Fun­dació Nous Catalans
El Gov­ern prepara una nova llei con­tra la dis­crim­i­nació: “volem equiparar-​nos als Estats més avançats" /​/​/​pub­li­cat avui, dimarts dia 22 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​o​c​i​e​t​a​t​/​d​r​e​t​s​-​h​u​m​a​n​s​/​7947​-​e​l​-​g​o​v​e​r​n​-​p​r​e​p​a​r​a​-​u​n​a​-​n​o​v​a​-​l​l​e​i​-​c​o​n​t​r​a​-​l​a​-​d​i​s​c​r​i​m​i​n​a​c​i​o​-​v​o​l​e​m​-​e​q​u​i​p​a​r​a​r​-​n​o​s​-​a​l​s​-​e​s​t​a​t​s​-​m​e​s​-​a​v​a​n​c​a​t​s​.​h​t​m​l
Dimarts 22 de Abril 18:06
Fun­dació Nous Catalans
Catalunya perd població per segon any con­se­cu­tiu per la sor­tida de 72.000 immi­grants /​/​/​pub­li­cat avui, dimarts dia 22 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​o​c​i​e​t​a​t​/​7946​-​c​a​t​a​l​u​n​y​a​-​p​e​r​d​-​p​o​b​l​a​c​i​o​-​p​e​r​-​s​e​g​o​n​-​a​n​y​-​c​o​n​s​e​c​u​t​i​u​-​p​e​r​-​l​a​-​s​o​r​t​i​d​a​-​d​e​-​72000-immigrants.html
Dimarts 22 de Abril 17:59
Fun­dació Nous Catalans
Última hora: El Gov­ern de Catalunya vol que les per­sones immi­grades estiguin ple­na­ment infor­mades del procés sobi­ranista català /​/​/​pub­li­cat avui dimarts dia 22 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​n​o​t​i​c​i​e​s​/​7945​-​u​l​t​i​m​a​-​h​o​r​a​-​e​l​-​g​o​v​e​r​n​-​d​e​-​c​a​t​a​l​u​n​y​a​-​v​o​l​-​q​u​e​-​l​e​s​-​p​e​r​s​o​n​e​s​-​i​m​m​i​g​r​a​d​e​s​-​e​s​t​i​g​u​i​n​-​p​l​e​n​a​m​e​n​t​-​i​n​f​o​r​m​a​d​e​s​-​d​e​l​-​p​r​o​c​e​s​-​s​o​b​i​r​a​n​i​s​t​a​-​c​a​t​a​l​a​.​h​t​m​l
Dimarts 22 de Abril 13:27
Fun­dació Nous Catalans
La Lliga cata­lana de Cri­quet segueix activa cada cap de set­mana /​/​/​pub­li­cat avui, dimarts dia 22 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​s​p​o​r​t​s​/​c​r​i​q​u​e​t​/​7944​-​l​a​-​l​l​i​g​a​-​c​a​t​a​l​a​n​a​-​d​e​-​c​r​i​q​u​e​t​-​s​e​g​u​e​i​x​-​a​c​t​i​v​a​-​c​a​d​a​-​c​a​p​-​d​e​-​s​e​t​m​a​n​a​.​h​t​m​l
Dimarts 22 de Abril 13:19
Fun­dació Nous Catalans
La Fun­dació Nous Cata­lans par­tic­ipa al Sant Jordi 2014 /​/​pub­li­cat avui, dimarts de 22 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​7943​-​l​a​-​f​u​n​d​a​c​i​o​-​n​o​u​s​-​c​a​t​a​l​a​n​s​-​p​a​r​t​i​c​i​p​a​-​a​l​-​s​a​n​t​-​j​o​r​d​i​-​2014​.​h​t​m​l
Dimarts 22 de Abril 10:50
Fun­dació Nous Catalans
El català supera els 10 mil­ions de par­lants, el 72,5% de la població de tots els ter­ri­toris de parla catalana
El català supera els 10 milions de parlants, el 72,5% de la població de tots els territoris de...
El català supera els 10 mil­ions de par­lants, el 72,5% de la població de tots els ter­ri­toris de…
nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Dil­luns 21 de Abril 12:12
Fun­dació Nous Catalans
Rescatats, aquest dil­luns, 11 immi­grants al sud de Tar­ifa quan creuaven l’Estret.
Rescatats, aquest dilluns, 11 immigrants al sud de Tarifa quan creuaven l'Estret - nouscatalans.cat
Rescatats, aquest dil­luns, 11 immi­grants al sud de Tar­ifa quan creuaven l’Estret — nous​cata​lans​.cat
nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Dil­luns 21 de Abril 12:11
Fun­dació Nous Catalans
“La inde­pen­den­cia de Catalunya no implica ene­mis­tad con los españoles: Ecuador y los países lati­noamer­i­canos se inde­pen­dizaron de España hace muchos años…"
'La independencia de Catalunya no implica enemistad con los españoles: Ecuador y los países...
“La inde­pen­den­cia de Catalunya no implica ene­mis­tad con los españoles: Ecuador y los países…
www​.nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Diu­menge 20 de Abril 12:08
Fun­dació Nous Catalans
Luell&Surprise, dos joves can­tants amb un futur molt prom­ete­dor goo​.gl/​3​p​5​i​w​U
Luell&Surprise, dos joves cantants amb un futur molt prometedor - nouscatalans.cat
Luell&Surprise, dos joves can­tants amb un futur molt prom­ete­dor — nous​cata​lans​.cat
www​.nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Diu­menge 20 de Abril 12:07
Fun­dació Nous Catalans
El Gov­ern unifi­carà els pro­grames d’acollida d’immigrants a tots els municipis de més de 20.000 habitants
El Govern unificarà els programes d’acollida d’immigrants a tots els municipis de més de 20.000...
El Gov­ern unifi­carà els pro­grames d’acollida d’immigrants a tots els municipis de més de 20.000
www​.nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Diu­menge 20 de Abril 12:06
David Arm
http://​www​.20min​u​tos​.es/​n​o​t​i​c​i​a​/​2117441​/​0​/​i​n​t​e​r​p​o​l​/​j​o​v​e​n​e​s​-​a​u​s​t​r​i​a​c​a​s​/​y​i​h​a​d​-​s​i​r​i​a​/
Interpol busca a dos menores austríacas que querían ir a Siria para
Inter­pol busca a dos menores aus­tría­cas que querían ir a Siria para "luchar por el islam" -…
www​.20min​u​tos​.es
Sabina Selimovic, de 15 años, y Samra Kesinovic, de 16, se encuen­tran en paradero descono­cido desde el pasado 10 de abril. Lo último que se sabe es que ese día volaron de Viena a la ciu­dad turca de Adana, a poco más de 100 kilómet­ros de la fron­tera con Siria. Las chi­cas dejaron una carta de despedid…
Diu­menge 20 de Abril 12:05
Fun­dació Nous Catalans
La Fun­dació Nous Cata­lans us desitja una bona Pasqua a tothom!
Diu­menge 20 de Abril 11:39
Fun­dació Nous Catalans
Una escola d’Olot obre les portes els diu­menges per ensen­yar xinès als alumnes d’origen asiàtic.
Una escola d'Olot obre les portes els diumenges per ensenyar xinès als alumnes d'origen asiàtic...
Una escola d’Olot obre les portes els diu­menges per ensen­yar xinès als alumnes d’origen asiàtic…
nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Diss­abte 19 de Abril 12:51
Fun­dació Nous Catalans
Chilenos cata­lanes: “Ya po! Es hora de unir nues­tras fuerzas con Catalunya para un futuro mejor para nue­stros hijos"
Chilenos catalanes: 'Ya po! Es hora de unir nuestras fuerzas con Catalunya para un futuro mejor...
Chilenos cata­lanes: “Ya po! Es hora de unir nues­tras fuerzas con Catalunya para un futuro mejor…
nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Diss­abte 19 de Abril 11:55
Fun­dació Nous Catalans
Barcelona: El pro­jecte d’integració Xeix s’amplia a la comu­ni­tat pakistanesa
Barcelona: El projecte d’integració Xeix s’amplia a la comunitat pakistanesa - nouscatalans.cat
Barcelona: El pro­jecte d’integració Xeix s’amplia a la comu­ni­tat pak­istanesa — nous​cata​lans​.cat
nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Diss­abte 19 de Abril 11:54
Fun­dació Nous Catalans
“Eres mia" un doc­u­men­tal fet per joves lati­nos cata­lans con­tra la vio­lèn­cia de gènere http://​goo​.gl/​u​o​X​z​n​K
'Eres mia' un documental fet per joves latinos catalans contra la violència de gènere -...
“Eres mia" un doc­u­men­tal fet per joves lati­nos cata­lans con­tra la vio­lèn­cia de gènere -…
nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Diven­dres 18 de Abril 11:59
Fun­dació Nous Catalans
Los hon­dureños cata­lanes con­ta­mos con el espíritu catra­cho que nos car­ac­ter­iza para apo­yar el “dret a decidir" del con­junto de los catalanes
Los hondureños catalanes contamos con el espíritu catracho que nos caracteriza para apoyar el...
Los hon­dureños cata­lanes con­ta­mos con el espíritu catra­cho que nos car­ac­ter­iza para apo­yar el…
nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Diven­dres 18 de Abril 11:59
Fun­dació Nous Catalans
CIE Informe 2013: Crim­i­nal­izats, Inter­nats, Expulsats
CIE Informe 2013: Criminalizats, Internats, Expulsats - nouscatalans.cat
CIE Informe 2013: Crim­i­nal­izats, Inter­nats, Expul­sats — nous​cata​lans​.cat
nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Diven­dres 18 de Abril 11:57
Fun­dació Nous Catalans
“Nue­va­mente por nues­tra tierra: Barcelona per Xile" en sol­i­dar­i­tat amb els damni­fi­cats de l’incendi de Valparaiso
'Nuevamente por nuestra tierra: Barcelona per Xile' en solidaritat amb els damnificats de...
“Nue­va­mente por nues­tra tierra: Barcelona per Xile" en sol­i­dar­i­tat amb els damni­fi­cats de…
nous​cata​lans​.cat
Nous​cata​lans​.cat, és una porta oberta que ha de garan­tir par­tic­i­pació i alhora la inter­cul­tur­al­i­tat necessària que garan­teixi un arrela­ment com­plet fins con­sol­i­dar una Catalunya plural, i pròspera . Una Catalunya d’un sol poble. Nous​cata​lans​.cat és la porta d’acollida de CDC. Sigueu benvinguts.
Dijous 17 de Abril 17:56
Fun­dació Nous Catalans
L’Eurocambra amplia els con­trols als tre­bal­ladors desplaçats dins de la UE per pre­venir abusos.
Dijous 17 de Abril 17:55
Fun­dació Nous Catalans
“La ver­dad sobre la inde­pen­den­cia de Catalunya" dirigit als més de 23.000 domini­cans cata­lans /​/​/​pub­li­cat avui, dijous dia 17 d’abril a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​e​s​p​a​i​s​/​10​-​e​s​p​a​i​-​l​a​t​i​n​o​/​7928​-​l​a​-​v​e​r​d​a​d​-​s​o​b​r​e​-​l​a​-​i​n​d​e​p​e​n​d​e​n​c​i​a​-​d​e​-​c​a​t​a​l​u​n​y​a​-​d​i​r​i​g​i​t​-​a​l​s​-​m​e​s​-​d​e​-​23000-dominicans-catalans.html
Dijous 17 de Abril 12:06
Fun­dació Nous Catalans
Elec­cions pres­i­den­cials a Algèria: els alge­ri­ans res­i­dents a Barcelona voten al nou con­so­lat /​/​/​pub­li­cat avui, dijous dia 17 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​m​o​n​/​7929​-​e​l​e​c​c​i​o​n​s​-​p​r​e​s​i​d​e​n​c​i​a​l​s​-​a​-​a​l​g​e​r​i​a​-​e​l​s​-​a​l​g​e​r​i​a​n​s​-​r​e​s​i​d​e​n​t​s​-​a​-​b​a​r​c​e​l​o​n​a​-​v​o​t​e​n​-​a​l​-​n​o​u​-​c​o​n​s​o​l​a​t​.​h​t​m​l
Dijous 17 de Abril 12:00
Fun­dació Nous Catalans
Elec­cions pres­i­den­cials a Algèria: els alge­ri­ans res­i­dents a Barcelona voten al nou con­so­lat /​/​/​pub­li­cat avui, dijous dia 17 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​m​o​n​/​7929​-​e​l​e​c​c​i​o​n​s​-​p​r​e​s​i​d​e​n​c​i​a​l​s​-​a​-​a​l​g​e​r​i​a​-​e​l​s​-​a​l​g​e​r​i​a​n​s​-​r​e​s​i​d​e​n​t​s​-​a​-​b​a​r​c​e​l​o​n​a​-​v​o​t​e​n​-​a​l​-​n​o​u​-​c​o​n​s​o​l​a​t​.​h​t​m​l
Dijous 17 de Abril 11:49
Fun­dació Nous Catalans
El diu­menge 27 d’abril: Gran Fes­ti­val sol­i­dari “Barcelona per Xile" a Barcelona /​/​/​pub­li­cat avui, dime­cres dia 16 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​n​t​i​t​a​t​s​/​7927​-​e​l​-​d​i​u​m​e​n​g​e​-​27​-​d​-​a​b​r​i​l​-​g​r​a​n​-​f​e​s​t​i​v​a​l​-​s​o​l​i​d​a​r​i​-​b​a​r​c​e​l​o​n​a​-​p​e​r​-​x​i​l​e​-​a​-​b​a​r​c​e​l​o​n​a​.​h​t​m​l
Dime­cres 16 de Abril 10:41
Fun­dació Nous Catalans
Ahora los argenti­nos, codo a codo con los naci­dos en esta tierra, esta­mos lla­ma­dos a par­tic­i­par en el pro­ceso que lle­vará a Cataluña hacia su inde­pen­den­cia /​/​/​pub­li­cat avui, dime­cres dia 16 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​7926​-​a​h​o​r​a​-​l​o​s​-​a​r​g​e​n​t​i​n​o​s​-​c​o​d​o​-​a​-​c​o​d​o​-​c​o​n​-​l​o​s​-​n​a​c​i​d​o​s​-​e​n​-​e​s​t​a​-​t​i​e​r​r​a​-​e​s​t​a​m​o​s​-​l​l​a​m​a​d​o​s​-​a​-​p​a​r​t​i​c​i​p​a​r​-​e​n​-​e​l​-​p​r​o​c​e​s​o​-​q​u​e​-​l​l​e​v​a​r​a​-​a​-​c​a​t​a​l​u​n​a​-​h​a​c​i​a​-​s​u​-​i​n​d​e​p​e​n​d​e​n​c​i​a​.​h​t​m​l
Dime­cres 16 de Abril 10:38
Fun­dació Nous Catalans
Espanya i els seus socis mediter­ra­nis a la UE deba­tran aquest dime­cres a Ala­cant com afrontar la immi­gració /​/​/​pub­li­cat avui, dime­cres dia 16 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​g​o​v​e​r​n​s​/​e​s​t​a​t​-​e​s​p​a​n​y​o​l​/​7924​-​e​s​p​a​n​y​a​-​i​-​e​l​s​-​s​e​u​s​-​s​o​c​i​s​-​m​e​d​i​t​e​r​r​a​n​i​s​-​a​-​l​a​-​u​e​-​d​e​b​a​t​r​a​n​-​a​q​u​e​s​t​-​d​i​m​e​c​r​e​s​-​a​-​a​l​a​c​a​n​t​-​c​o​m​-​a​f​r​o​n​t​a​r​-​l​a​-​i​m​m​i​g​r​a​c​i​o​.​h​t​m​l
Dime­cres 16 de Abril 10:34
Fun­dació Nous Catalans
Jean­nette Rodriguez: música al servei de la con­vivèn­cia i de la inte­gració /​/​/​pub­li­cat avui, dime­cres dia 16 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​e​s​p​a​i​s​/​10​-​e​s​p​a​i​-​l​a​t​i​n​o​/​7925​-​j​e​a​n​n​e​t​t​e​-​r​o​d​r​i​g​u​e​z​-​m​u​s​i​c​a​-​a​l​-​s​e​r​v​e​i​-​d​e​-​l​a​-​c​o​n​v​i​v​e​n​c​i​a​-​i​-​d​e​-​l​a​-​i​n​t​e​g​r​a​c​i​o​.​h​t​m​l
Dime­cres 16 de Abril 10:27
Fun­dació Nous Catalans
"Es fa el que es pot en els…" on their own photo.
Dime­cres 16 de Abril 10:20
Fun­dació Nous Catalans
La Gen­er­al­i­tat de Catalunya coor­dina el lli­u­ra­ment d’una ambulàn­cia a la República del Mali /​/​/​pub­li­cat avui, dimarts dia 15 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​g​o​v​e​r​n​s​/​c​a​t​a​l​u​n​y​a​/​7923​-​l​a​-​g​e​n​e​r​a​l​i​t​a​t​-​d​e​-​c​a​t​a​l​u​n​y​a​-​c​o​o​r​d​i​n​a​-​e​l​-​l​l​i​u​r​a​m​e​n​t​-​d​-​u​n​a​-​a​m​b​u​l​a​n​c​i​a​-​a​-​l​a​-​r​e​p​u​b​l​i​c​a​-​d​e​l​-​m​a​l​i​.​h​t​m​l
Dimarts 15 de Abril 15:01
Fun­dació Nous Catalans
“He caigut dos cops a mans de les màfies” /​/​/​pub­li­cat avui, dimarts dia 15 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​o​c​i​e​t​a​t​/​d​r​e​t​s​-​h​u​m​a​n​s​/​7922​-​h​e​-​c​a​i​g​u​t​-​d​o​s​-​c​o​p​s​-​a​-​m​a​n​s​-​d​e​-​l​e​s​-​m​a​f​i​e​s​.​h​t​m​l
Dimarts 15 de Abril 11:29
Fun­dació Nous Catalans
Un altre nyap de la “marca España": “L’Estat falla en iden­ti­ficar víc­times de tràfic nige­ri­anes, les deporta i tor­nen a caure en la xarxa, segons un informe" /​/​/​pub­li­cat avui, dimarts dia 15 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​g​o​v​e​r​n​s​/​e​s​t​a​t​-​e​s​p​a​n​y​o​l​/​7921​-​u​n​-​a​l​t​r​e​-​n​y​a​p​-​d​e​-​l​a​-​m​a​r​c​a​-​e​s​p​a​n​a​-​e​s​p​a​n​y​a​-​f​a​l​l​a​-​e​n​-​i​d​e​n​t​i​f​i​c​a​r​-​v​i​c​t​i​m​e​s​-​d​e​-​t​r​a​f​i​c​-​n​i​g​e​r​i​a​n​e​s​-​l​e​s​-​d​e​p​o​r​t​a​-​i​-​t​o​r​n​e​n​-​a​-​c​a​u​r​e​-​e​n​-​l​a​-​x​a​r​x​a​-​s​e​g​o​n​s​-​u​n​-​i​n​f​o​r​m​e​.​h​t​m​l
Dimarts 15 de Abril 10:39
Fun­dació Nous Catalans
La immi­gració ja dis­min­ueix a gairebé totes les comar­ques /​/​pub­li­cat avui, dimarts dia 15 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​n​o​t​i​c​i​e​s​/​7920​-​l​a​-​i​m​m​i​g​r​a​c​i​o​-​j​a​-​d​i​s​m​i​n​u​e​i​x​-​a​-​g​a​i​r​e​b​e​-​t​o​t​e​s​-​l​e​s​-​c​o​m​a​r​q​u​e​s​.​h​t​m​l
Dimarts 15 de Abril 09:51
Fun­dació Nous Catalans
DëGUë DJI CI INDE­PEN­DENSU CATALU­NIA La ver­i­tat sobre la inde­pendèn­cia de Catalunya en wòlof /​/​pub­li­cat avui, dimarts dia 15 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​7919​-​d​e​g​u​e​-​d​j​i​-​c​i​-​i​n​d​e​p​e​n​d​e​n​s​u​-​c​a​t​a​l​u​n​i​a​-​l​a​-​v​e​r​i​t​a​t​-​s​o​b​r​e​-​l​a​-​i​n​d​e​p​e​n​d​e​n​c​i​a​-​d​e​-​c​a​t​a​l​u​n​y​a​-​e​n​-​w​o​l​o​f​.​h​t​m​l
Dimarts 15 de Abril 09:35
Joan Fer­rer Frigola
8 abril. I ara què?
8 abril. I ara què?
www​.8tv​.cat
Dimarts el Con­grés va dir que no autoritza la Gen­er­al­i­tat a con­vo­car la con­sulta del 9-​N.
Dil­luns 14 de Abril 16:30
Fun­dació Nous Catalans
Amin Baghar, un ter­rassenc molt com­pro­mès amb Catalunya /​/​pub­li­cat avui, dil­luns dia 14 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​e​s​p​a​i​s​/​e​s​p​a​i​-​c​a​t​m​a​r​r​o​q​u​i​/​7918​-​a​m​i​n​-​b​a​g​h​a​r​-​u​n​-​t​e​r​r​a​s​s​e​n​c​-​m​o​l​t​-​c​o​m​p​r​o​m​e​s​-​a​m​b​-​c​a​t​a​l​u​n​y​a​.​h​t​m​l
Dil­luns 14 de Abril 16:15
Fun­dació Nous Catalans
Alarma als Estats Units pel nom­bre ele­vat d’expulsions d’immigrants sense haver comès cap delicte. La Reforma de la Immi­gració, està encallada /​/​pub­li­cat avui, dil­luns dia 14 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​m​o​n​/​7916​-​a​l​a​r​m​a​-​a​l​s​-​e​s​t​a​t​s​-​u​n​i​t​s​-​p​e​l​-​n​o​m​b​r​e​-​e​l​e​v​a​t​-​d​-​e​x​p​u​l​s​i​o​n​s​-​d​-​i​m​m​i​g​r​a​n​t​s​-​s​e​n​s​e​-​h​a​v​e​r​-​c​o​m​e​s​-​c​a​p​-​d​e​l​i​c​t​e​-​l​a​-​r​e​f​o​r​m​a​-​d​e​-​l​a​-​i​m​m​i​g​r​a​c​i​o​-​e​s​t​a​-​e​n​c​a​l​l​a​d​a​.​h​t​m​l
Dil­luns 14 de Abril 11:16
Fun­dació Nous Catalans
L’advocacia urgeix mesures davant retards en la tramitació de la nacional­i­tat /​/​pub­li­cat avui, dil­luns dia 14 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​n​o​t​i​c​i​e​s​/​7917​-​l​-​a​d​v​o​c​a​c​i​a​-​u​r​g​e​i​x​-​m​e​s​u​r​e​s​-​d​a​v​a​n​t​-​r​e​t​a​r​d​s​-​e​n​-​l​a​-​t​r​a​m​i​t​a​c​i​o​-​d​e​-​l​a​-​n​a​c​i​o​n​a​l​i​t​a​t​.​h​t​m​l
Dil­luns 14 de Abril 11:14
Fun­dació Nous Catalans
Vídeo de pre­sentació de la Casa Mèxic Barcelona /​/​pub­li­cat avui, dil­luns dia 14 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​n​t​i​t​a​t​s​/​7915​-​v​i​d​e​o​-​d​e​-​p​r​e​s​e​n​t​a​c​i​o​-​d​e​-​l​a​-​c​a​s​a​-​m​e​x​i​c​-​b​a​r​c​e​l​o​n​a​.​h​t​m​l
Dil­luns 14 de Abril 11:11
Fun­dació Nous Catalans
كن عمليا. فكر في أولادك. دافع عن استقلال كطلونيا Argu­men­tari sobre l’estat propi pels cata­lans d’origen tunisià pub­li­cat avui, dil­luns dia 14 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​u​n​d​a​c​i​o​/​79142014-​0414-​0941-25.html
Dil­luns 14 de Abril 10:23
Fun­dació Nous Catalans
Xavier Bosch als moldaus, que inau­gu­raven Con­so­lat: “Vos­altres vau tenir molt clar que les nacions històriques neces­sitem un estat i els cata­lans cada dia també ho tenen més assumit” /​/​/​pub­li­cat ahir, diu­menge dia 13 d’abril, a www​.nous​cata​lans​.cat http://​www​.nous​cata​lans​.cat/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​o​c​i​e​t​a​t​/​7913​-​x​a​v​i​e​r​-​b​o​s​c​h​-​a​l​s​-​m​o​l​d​a​u​s​-​q​u​e​-​i​n​a​u​g​u​r​a​v​e​n​-​c​o​n​s​o​l​a​t​-​v​o​s​a​l​t​r​e​s​-​v​a​u​-​t​e​n​i​r​-​m​o​l​t​-​c​l​a​r​-​q​u​e​-​l​e​s​-​n​a​c​i​o​n​s​-​h​i​s​t​o​r​i​q​u​e​s​-​n​e​c​e​s​s​i​t​e​m​-​u​n​-​e​s​t​a​t​-​i​-​e​l​s​-​c​a​t​a​l​a​n​s​-​c​a​d​a​-​d​i​a​-​t​a​m​b​e​-​h​o​-​t​e​n​e​n​-​m​e​s​-​a​s​s​u​m​i​t​.​h​t​m​l
Dil­luns 14 de Abril 09:14
Fun­dació Nous Catalans
"Acte seguit, el ponent Sabzada…" on their own photo.
Dil­luns 14 de Abril 09:11

altres notí­cies recents

/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-4-abril-criqueterus-1-340x255.jpg

La Lliga cata­lana de Cri­quet segueix activa cada cap de setmana


/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-4-abril-informe-llengua-1-340x255.jpg

El català supera els 10 mil­ions de par­lants, el 72,5% de la…


/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-4-abril-rescat-tarifa-340x255.jpg

Rescatats, aquest dil­luns, 11 immi­grants al sud de Tar­ifa quan…


/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-4-abril-unificar-acollides-1-340x255.jpg

El Gov­ern unifi­carà els pro­grames d’acollida d’immigrants a…


/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-4-abril-Luell-Surprise-01-340x255.jpg

Luell&Surprise, dos joves can­tants amb un futur molt prometedor


/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-4-abril-ecuaaador-1b-340x110.jpg

’La inde­pen­den­cia de Catalunya no implica ene­mis­tad con los…


/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-4-abril-nens-aprenent-xines-olot-1-340x255.jpg

Una escola d’Olot obre les portes els diu­menges per ensenyar…


/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-4-abril-xilens-nou-estat-1-340x96.jpg

Chilenos cata­lanes: “Ya po! Es hora de unir nues­tras fuerzas…


/images/thumbnails/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2014-4-abril-xeix-1-340x255.jpg

Barcelona: El pro­jecte d’integració Xeix s’amplia a la…